Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie kilku umów leasingu przez jednego leasingodawcę

Więcej
3 lata 2 miesiąc temu - 3 lata 2 miesiąc temu #86 przez Analityk
Czy leasingodawca może wypowiedzieć kilka umów leasingu, jeśli zaległość była z jednej umowy?

Taki zapis w umowie leasingu nie zasługuje na ochronę prawną. Jest to nadużycie prawa podmiotowego. Zgodnie z art. 5 k.c.: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”

Każda umowa leasingu jest odrębnym kontraktem. Wypowiedzenie umów jest nieważne. Firma leasingowa nie może wypowiedzieć wszystkich umów leasingu w przypadku braku płatności tylko jednej raty. Takie postanowienie jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego. W ocenie sądów firma leasingowa nie może przenieść skutków naruszenia jednej umowy na wszystkie pozostałe umowy. Art. 70913 § 2 kodeksu cywilnego w ostatnim zdaniu wprost wskazuje, że nieważne są postanowienia umowy leasingu, które przewidują mniej korzystne dla leasingobiorcy przesłanki i tryb wypowiedzenia umowy leasingu niż te przewidziane w ustawie. Ponadto należy uznać, że taki zapis umowy narusza naturę stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego. Narusza on zasadę uczciwości w obrocie gospodarczym i równorzędnego traktowania uczestników obrotu. Trzeba zauważyć, że firmy leasingowe mają na rynku pozycję dominującą. Działają na podstawie nienegocjowalnych wzorów umów (vide: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2013 roku, sygn. akt: I ACa 1312/13).
Co do zasady, leasingobiorca (dłużnik) nie może się sprzeciwić zaliczeniu wpłaty najpierw na odsetki, natomiast może oczekiwać zaksięgowania wpłaty zgodnie ze swoją dyspozycją. Jeśli jednak dłużnik nie zatytułował wpłaty precyzyjnie, o tym, jak zaliczyć wpłatę decyduje wierzyciel (firma leasingową). Warto o tym pamiętać. Dokonując przelewu należy opisać rodzaj wpłaty, np. "Wpłata raty 10 (nr faktury) do umowy leasingu 2345/2020".

Więcej informacji na:  www.strefaleasingu.pl/index.php/blog/92-blog/162-niewazne-wypowiedzenie-kilku-umow-leasingu
 
Ostatnia3 lata 2 miesiąc temu edycja: Analityk od.

Please Zaloguj to join the conversation.

Czas generowania strony: 0.224 s.
Zasilane przez Forum Kunena