Wznowienie umowy leasingu

Wznowienie umowy leasingu - problem przez Covid

Więcej
3 lata 2 miesiąc temu - 3 lata 2 miesiąc temu #83 przez Analityk
Z praktyki naszej kancelarii...
W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu warto negocjować warunki wznowienia - jeśli przedmiot leasingu jest potrzebny w prowadzonej działalności. Należy pamiętać, że w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy leasingu należy zwrócić przedmiot a finansujący może żądać zapłaty przyszłych rat pomniejszonych o korzyści - zgodnie z art. 70915 k.c. Z praktyki jednak wynika, iż firma leasingowa bardzo często wadliwie rozlicza umowy leasingu. W szczególności:
- wadliwie dyskontuje przyszłe raty (nalicza bezprawnie odsetki)
- dokonuje sprzedaży przedmiotu po rażąco niskiej cenie
- nalicza bezzasadnie kary umowne
- nie zwraca nadwyżki z kontraktu

Mając na uwadze powyższe, warto wznosić kontrakt. Zachowamy wówczas przedmiot leasingu, który pozwoli osiągać pożytki a także mamy możliwość wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową wskazaną w umowie. 

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19, jak również konsekwencji wprowadzonych ograniczeń o charakterze administracyjnym, mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, pozwala bardzo często na skuteczne negocjowanie z firma leasingową warunków wznowienia. 

Zapraszam po więcej informacji na stronę www.strefaleasingu.pl - sekcja:  Wznowienie umowy leasingu
Ostatnia3 lata 2 miesiąc temu edycja: Analityk od.

Please Zaloguj to join the conversation.

Czas generowania strony: 0.208 s.
Zasilane przez Forum Kunena